ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา เจ้าของผลงาน Abd Razak, Dzulkifli

ผลการค้นหาทั้งหมด 460 รายการ จาก 39 หน้า

MY SAY: Whither the Hippocratic oath?

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Interlocking with the past

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Rencana: Jangan biar ayam di kepuk mati kelaparan

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Matters of the heart

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

MY SAY: The economic of rubber genome research

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Time for Majlis Profesor Negara to step in

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Who are ‘Paraiyars’, really?

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

MY SAY: No Time to monkey around with R&D

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

MY SAY: Making work experience and training count

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

Memories of Hiroshima

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2554

The last sprint

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

Come ‘Esakan’ 1Allah!

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2553

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 39      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   39   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 39      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   39   หน้า