ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 1,290 รายการ จาก 108 หน้า

การประเมินผลแผนงานการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาติดสารเสพติด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศ JBRIC และ AEC

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

การพัฒนาครีมหมักผมจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดตำรับประสะกะเพราและสมุนไพรเดี่ยวในตำรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

บุคลากรครูในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับการใช้ยาชุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2556

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 108      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   108   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 108      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   108   หน้า