ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผลการค้นหาทั้งหมด 113 รายการ จาก 10 หน้า

การผลิตเปลือกมังคุดผงโดยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2557

การตรวจสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2557

การพัฒนาเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2557

การพัฒนาเห็ดตีนตุ๊กแกอบแห้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2557

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสวรรค์จากเศษเนื้อจระเข้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2557

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 10      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   10   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 10      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   10   หน้า