ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพิสูจน์เชื้อสแตปฟิโลคอกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิลิน(MRSA)ในแม่โคและเกษตรกรจากฟาร์มโคนมที่มีประวัติพบโรคเต้านมอักเสบจากเชื้อสแตปฟิโลคอกคัสออเรียส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพิสูจน์เชื้อสแตปฟิโลคอกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิลิน(MRSA)ในแม่โคและเกษตรกรจากฟาร์มโคนมที่มีประวัติพบโรคเต้านมอักเสบจากเชื้อสแตปฟิโลคอกคัสออเรียส
นักวิจัย : วีนา จูเปีย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีนา จูเปีย . (2550). การพิสูจน์เชื้อสแตปฟิโลคอกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิลิน(MRSA)ในแม่โคและเกษตรกรจากฟาร์มโคนมที่มีประวัติพบโรคเต้านมอักเสบจากเชื้อสแตปฟิโลคอกคัสออเรียส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีนา จูเปีย . 2550. "การพิสูจน์เชื้อสแตปฟิโลคอกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิลิน(MRSA)ในแม่โคและเกษตรกรจากฟาร์มโคนมที่มีประวัติพบโรคเต้านมอักเสบจากเชื้อสแตปฟิโลคอกคัสออเรียส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีนา จูเปีย . "การพิสูจน์เชื้อสแตปฟิโลคอกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิลิน(MRSA)ในแม่โคและเกษตรกรจากฟาร์มโคนมที่มีประวัติพบโรคเต้านมอักเสบจากเชื้อสแตปฟิโลคอกคัสออเรียส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
วีนา จูเปีย . การพิสูจน์เชื้อสแตปฟิโลคอกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิลิน(MRSA)ในแม่โคและเกษตรกรจากฟาร์มโคนมที่มีประวัติพบโรคเต้านมอักเสบจากเชื้อสแตปฟิโลคอกคัสออเรียส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.