ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคาร ด้วยแสงธรรมชาติ กรณีศึกษา :อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคาร ด้วยแสงธรรมชาติ กรณีศึกษา :อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักวิจัย : สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ . (2548). การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคาร ด้วยแสงธรรมชาติ กรณีศึกษา :อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ . 2548. "การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคาร ด้วยแสงธรรมชาติ กรณีศึกษา :อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ . "การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคาร ด้วยแสงธรรมชาติ กรณีศึกษา :อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ . การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคาร ด้วยแสงธรรมชาติ กรณีศึกษา :อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.