ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดและการ ควบคุมในเด็กนักเรียนระดับอนุบาลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดและการ ควบคุมในเด็กนักเรียนระดับอนุบาลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ . (2545). รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดและการ ควบคุมในเด็กนักเรียนระดับอนุบาลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ . 2545. "รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดและการ ควบคุมในเด็กนักเรียนระดับอนุบาลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ . "รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดและการ ควบคุมในเด็กนักเรียนระดับอนุบาลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ . รายงานวิจัยเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดและการ ควบคุมในเด็กนักเรียนระดับอนุบาลในเขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.