ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสายพันธุ์เห็ดขอนขาว (Lentinus squarroslus Mont)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสายพันธุ์เห็ดขอนขาว (Lentinus squarroslus Mont)
นักวิจัย : ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ , โสภณ บุญลือ , ชริดา ปุกหุต
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ , โสภณ บุญลือ , ชริดา ปุกหุต . (2542). การศึกษาสายพันธุ์เห็ดขอนขาว (Lentinus squarroslus Mont).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ , โสภณ บุญลือ , ชริดา ปุกหุต . 2542. "การศึกษาสายพันธุ์เห็ดขอนขาว (Lentinus squarroslus Mont)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ , โสภณ บุญลือ , ชริดา ปุกหุต . "การศึกษาสายพันธุ์เห็ดขอนขาว (Lentinus squarroslus Mont)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ , โสภณ บุญลือ , ชริดา ปุกหุต . การศึกษาสายพันธุ์เห็ดขอนขาว (Lentinus squarroslus Mont). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.