ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ความเป็นพิษต่อถั่วเขียวเพื่อประเมินผลการฟื้นฟูสภาพดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเครื่องด้วยวิธีทางชีวภาพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ความเป็นพิษต่อถั่วเขียวเพื่อประเมินผลการฟื้นฟูสภาพดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเครื่องด้วยวิธีทางชีวภาพ
นักวิจัย : ขนิษฐา สมตระกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขนิษฐา สมตระกูล . (2552). การใช้ความเป็นพิษต่อถั่วเขียวเพื่อประเมินผลการฟื้นฟูสภาพดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเครื่องด้วยวิธีทางชีวภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขนิษฐา สมตระกูล . 2552. "การใช้ความเป็นพิษต่อถั่วเขียวเพื่อประเมินผลการฟื้นฟูสภาพดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเครื่องด้วยวิธีทางชีวภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขนิษฐา สมตระกูล . "การใช้ความเป็นพิษต่อถั่วเขียวเพื่อประเมินผลการฟื้นฟูสภาพดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเครื่องด้วยวิธีทางชีวภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ขนิษฐา สมตระกูล . การใช้ความเป็นพิษต่อถั่วเขียวเพื่อประเมินผลการฟื้นฟูสภาพดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเครื่องด้วยวิธีทางชีวภาพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.