ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงข้อมูลของพายุหมุนเขตร้อนโดยเทคนิค Rankine Vortex

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงข้อมูลของพายุหมุนเขตร้อนโดยเทคนิค Rankine Vortex
นักวิจัย : กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ . (2552). การปรับปรุงข้อมูลของพายุหมุนเขตร้อนโดยเทคนิค Rankine Vortex.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ . 2552. "การปรับปรุงข้อมูลของพายุหมุนเขตร้อนโดยเทคนิค Rankine Vortex".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ . "การปรับปรุงข้อมูลของพายุหมุนเขตร้อนโดยเทคนิค Rankine Vortex."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ . การปรับปรุงข้อมูลของพายุหมุนเขตร้อนโดยเทคนิค Rankine Vortex. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.