ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี เรื่องวงกลมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี เรื่องวงกลมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักวิจัย : โชคชัย วิริยะพงษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โชคชัย วิริยะพงษ์ . (2553). การพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี เรื่องวงกลมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โชคชัย วิริยะพงษ์ . 2553. "การพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี เรื่องวงกลมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โชคชัย วิริยะพงษ์ . "การพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี เรื่องวงกลมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
โชคชัย วิริยะพงษ์ . การพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี เรื่องวงกลมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.