ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริมาณและตำแหน่งของซิลิกาในใบหม่อนและมูลไหมด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเครื่องวิเคราะห์,

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปริมาณและตำแหน่งของซิลิกาในใบหม่อนและมูลไหมด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเครื่องวิเคราะห์,
นักวิจัย : นวลอนงค์ นาคคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวลอนงค์ นาคคง . (2551). ปริมาณและตำแหน่งของซิลิกาในใบหม่อนและมูลไหมด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเครื่องวิเคราะห์,.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นวลอนงค์ นาคคง . 2551. "ปริมาณและตำแหน่งของซิลิกาในใบหม่อนและมูลไหมด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเครื่องวิเคราะห์,".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นวลอนงค์ นาคคง . "ปริมาณและตำแหน่งของซิลิกาในใบหม่อนและมูลไหมด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเครื่องวิเคราะห์,."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
นวลอนงค์ นาคคง . ปริมาณและตำแหน่งของซิลิกาในใบหม่อนและมูลไหมด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเครื่องวิเคราะห์,. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.