ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิธีจำแนกชนิดด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไตรโคมของหม่อน33 สายต้นด้วยเทคนิคจุลรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิธีจำแนกชนิดด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไตรโคมของหม่อน33 สายต้นด้วยเทคนิคจุลรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
นักวิจัย : นวลอนงค์ นาคคง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวลอนงค์ นาคคง . (2551). การศึกษาวิธีจำแนกชนิดด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไตรโคมของหม่อน33 สายต้นด้วยเทคนิคจุลรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นวลอนงค์ นาคคง . 2551. "การศึกษาวิธีจำแนกชนิดด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไตรโคมของหม่อน33 สายต้นด้วยเทคนิคจุลรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นวลอนงค์ นาคคง . "การศึกษาวิธีจำแนกชนิดด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไตรโคมของหม่อน33 สายต้นด้วยเทคนิคจุลรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
นวลอนงค์ นาคคง . การศึกษาวิธีจำแนกชนิดด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาของไตรโคมของหม่อน33 สายต้นด้วยเทคนิคจุลรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.