ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แรงหดตัวแบบไอโซคิเนติคของกล้ามเนื้อเหยียดเช่าและงอเข่าในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของเอ็นไขว้ยึดเข่าด้านหน้า

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แรงหดตัวแบบไอโซคิเนติคของกล้ามเนื้อเหยียดเช่าและงอเข่าในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของเอ็นไขว้ยึดเข่าด้านหน้า
นักวิจัย : ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล
คำค้น : เอ็นไขว้ยึดเข่าด้านหน้า , แรงหดตัวแบบไอโซคิเนติค
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แรงหดตัวแบบไอโซคิเนติคของกล้ามเนื้อเหยียดเช่าและงอเข่าในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของเอ็นไขว้ยึดเข่าด้านหน้า

บรรณานุกรม :
ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล . (2542). แรงหดตัวแบบไอโซคิเนติคของกล้ามเนื้อเหยียดเช่าและงอเข่าในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของเอ็นไขว้ยึดเข่าด้านหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล . 2542. "แรงหดตัวแบบไอโซคิเนติคของกล้ามเนื้อเหยียดเช่าและงอเข่าในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของเอ็นไขว้ยึดเข่าด้านหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล . "แรงหดตัวแบบไอโซคิเนติคของกล้ามเนื้อเหยียดเช่าและงอเข่าในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของเอ็นไขว้ยึดเข่าด้านหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542. Print.
ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล . แรงหดตัวแบบไอโซคิเนติคของกล้ามเนื้อเหยียดเช่าและงอเข่าในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บของเอ็นไขว้ยึดเข่าด้านหน้า. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2542.