ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดเวชสำอางต้านแบคทีเรียจากน้ำมันหอมระเหยไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดเวชสำอางต้านแบคทีเรียจากน้ำมันหอมระเหยไทย
นักวิจัย : ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร
คำค้น : น้ำมันหอมระเหยไทย , ชุดเวชสำอางต้านแบคทีเรีย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร . (2552). การพัฒนาชุดเวชสำอางต้านแบคทีเรียจากน้ำมันหอมระเหยไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร . 2552. "การพัฒนาชุดเวชสำอางต้านแบคทีเรียจากน้ำมันหอมระเหยไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร . "การพัฒนาชุดเวชสำอางต้านแบคทีเรียจากน้ำมันหอมระเหยไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร . การพัฒนาชุดเวชสำอางต้านแบคทีเรียจากน้ำมันหอมระเหยไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.