ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากผู้รับบริการร้านยาในจังหวัดมหาสารคามด้วยอาการของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากผู้รับบริการร้านยาในจังหวัดมหาสารคามด้วยอาการของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
นักวิจัย : สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ . (2554). การศึกษาความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากผู้รับบริการร้านยาในจังหวัดมหาสารคามด้วยอาการของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ . 2554. "การศึกษาความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากผู้รับบริการร้านยาในจังหวัดมหาสารคามด้วยอาการของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ . "การศึกษาความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากผู้รับบริการร้านยาในจังหวัดมหาสารคามด้วยอาการของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์ . การศึกษาความชุกและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากผู้รับบริการร้านยาในจังหวัดมหาสารคามด้วยอาการของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.