ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างและหน้าที่ของโดเมนจับไคตินของแฟมิลี 18 ไคติเนสจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างและหน้าที่ของโดเมนจับไคตินของแฟมิลี 18 ไคติเนสจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi
นักวิจัย : วิภา สุจินต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิภา สุจินต์ . (2556). โครงสร้างและหน้าที่ของโดเมนจับไคตินของแฟมิลี 18 ไคติเนสจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิภา สุจินต์ . 2556. "โครงสร้างและหน้าที่ของโดเมนจับไคตินของแฟมิลี 18 ไคติเนสจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิภา สุจินต์ . "โครงสร้างและหน้าที่ของโดเมนจับไคตินของแฟมิลี 18 ไคติเนสจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
วิภา สุจินต์ . โครงสร้างและหน้าที่ของโดเมนจับไคตินของแฟมิลี 18 ไคติเนสจากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.