ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูมินิเวศวัฒนธรรม เครือข่ายชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: อัตลักษณ์ร่วมข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภูมินิเวศวัฒนธรรม เครือข่ายชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: อัตลักษณ์ร่วมข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
นักวิจัย : สมหมาย ชินนาค
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมหมาย ชินนาค . (2555). ภูมินิเวศวัฒนธรรม เครือข่ายชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: อัตลักษณ์ร่วมข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมหมาย ชินนาค . 2555. "ภูมินิเวศวัฒนธรรม เครือข่ายชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: อัตลักษณ์ร่วมข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมหมาย ชินนาค . "ภูมินิเวศวัฒนธรรม เครือข่ายชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: อัตลักษณ์ร่วมข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
สมหมาย ชินนาค . ภูมินิเวศวัฒนธรรม เครือข่ายชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: อัตลักษณ์ร่วมข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.