ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์ไคติเนสที่สกัดจากเชื้อ Vibrio carchariae แต่แสดงออกใน E. coli : การนำผลิตผลจากการย่อยสลายไคตินโดยกระบวนการทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์ไคติเนสที่สกัดจากเชื้อ Vibrio carchariae แต่แสดงออกใน E. coli : การนำผลิตผลจากการย่อยสลายไคตินโดยกระบวนการทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
นักวิจัย : วิภา สุจินต์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิภา สุจินต์ . (2546). การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์ไคติเนสที่สกัดจากเชื้อ Vibrio carchariae แต่แสดงออกใน E. coli : การนำผลิตผลจากการย่อยสลายไคตินโดยกระบวนการทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิภา สุจินต์ . 2546. "การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์ไคติเนสที่สกัดจากเชื้อ Vibrio carchariae แต่แสดงออกใน E. coli : การนำผลิตผลจากการย่อยสลายไคตินโดยกระบวนการทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิภา สุจินต์ . "การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์ไคติเนสที่สกัดจากเชื้อ Vibrio carchariae แต่แสดงออกใน E. coli : การนำผลิตผลจากการย่อยสลายไคตินโดยกระบวนการทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
วิภา สุจินต์ . การศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์ไคติเนสที่สกัดจากเชื้อ Vibrio carchariae แต่แสดงออกใน E. coli : การนำผลิตผลจากการย่อยสลายไคตินโดยกระบวนการทางชีวภาพมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.