ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับเปลียนพฤติกรรมของเยาวชนไทยด้วยสิ่งจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ : การทดลองโดยใช้ทฤษฏีเกมส์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับเปลียนพฤติกรรมของเยาวชนไทยด้วยสิ่งจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ : การทดลองโดยใช้ทฤษฏีเกมส์
นักวิจัย : สุพรรณิกา ลือชารัศมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพรรณิกา ลือชารัศมี . (2554). การปรับเปลียนพฤติกรรมของเยาวชนไทยด้วยสิ่งจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ : การทดลองโดยใช้ทฤษฏีเกมส์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุพรรณิกา ลือชารัศมี . 2554. "การปรับเปลียนพฤติกรรมของเยาวชนไทยด้วยสิ่งจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ : การทดลองโดยใช้ทฤษฏีเกมส์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุพรรณิกา ลือชารัศมี . "การปรับเปลียนพฤติกรรมของเยาวชนไทยด้วยสิ่งจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ : การทดลองโดยใช้ทฤษฏีเกมส์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สุพรรณิกา ลือชารัศมี . การปรับเปลียนพฤติกรรมของเยาวชนไทยด้วยสิ่งจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ : การทดลองโดยใช้ทฤษฏีเกมส์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.