ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลงาน ผลลัพธ์ (Output) โครงการ “ความร่วมมือนำร่อง โครงงาน(เชิง)วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” ระยะที่ 2

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลงาน ผลลัพธ์ (Output) โครงการ “ความร่วมมือนำร่อง โครงงาน(เชิง)วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” ระยะที่ 2
นักวิจัย : ศศิเพ็ญ พวงสายใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ . (2555). การประเมินผลงาน ผลลัพธ์ (Output) โครงการ “ความร่วมมือนำร่อง โครงงาน(เชิง)วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” ระยะที่ 2.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ . 2555. "การประเมินผลงาน ผลลัพธ์ (Output) โครงการ “ความร่วมมือนำร่อง โครงงาน(เชิง)วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” ระยะที่ 2".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ . "การประเมินผลงาน ผลลัพธ์ (Output) โครงการ “ความร่วมมือนำร่อง โครงงาน(เชิง)วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” ระยะที่ 2."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ . การประเมินผลงาน ผลลัพธ์ (Output) โครงการ “ความร่วมมือนำร่อง โครงงาน(เชิง)วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” ระยะที่ 2. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.