ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความชำนาญการ ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความชำนาญการ ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา
นักวิจัย : ศศิเพ็ญ พวงสายใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ . (2547). โครงการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความชำนาญการ ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ . 2547. "โครงการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความชำนาญการ ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ . "โครงการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความชำนาญการ ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ . โครงการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความชำนาญการ ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.