ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาตัวชี้วัดประโยชน์สุขผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับจากองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) ที่ดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาตัวชี้วัดประโยชน์สุขผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับจากองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) ที่ดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิจัย : วรัท วินิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรัท วินิจ . (2555). การศึกษาตัวชี้วัดประโยชน์สุขผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับจากองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) ที่ดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรัท วินิจ . 2555. "การศึกษาตัวชี้วัดประโยชน์สุขผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับจากองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) ที่ดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรัท วินิจ . "การศึกษาตัวชี้วัดประโยชน์สุขผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับจากองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) ที่ดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
วรัท วินิจ . การศึกษาตัวชี้วัดประโยชน์สุขผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับจากองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) ที่ดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.