ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดการกองทุนหมู่บ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านในหมู่บ้านต้นม่วง ต.สันปู่เลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดการกองทุนหมู่บ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านในหมู่บ้านต้นม่วง ต.สันปู่เลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นักวิจัย : อภิชาติ ชมภูนุช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิชาติ ชมภูนุช . (2554). โครงการจัดการกองทุนหมู่บ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านในหมู่บ้านต้นม่วง ต.สันปู่เลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อภิชาติ ชมภูนุช . 2554. "โครงการจัดการกองทุนหมู่บ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านในหมู่บ้านต้นม่วง ต.สันปู่เลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อภิชาติ ชมภูนุช . "โครงการจัดการกองทุนหมู่บ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านในหมู่บ้านต้นม่วง ต.สันปู่เลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
อภิชาติ ชมภูนุช . โครงการจัดการกองทุนหมู่บ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านในหมู่บ้านต้นม่วง ต.สันปู่เลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.