ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านดงหาดนาค

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านดงหาดนาค
นักวิจัย : อภิชาติ ชมภูนุช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิชาติ ชมภูนุช . (2554). โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านดงหาดนาค.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อภิชาติ ชมภูนุช . 2554. "โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านดงหาดนาค".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อภิชาติ ชมภูนุช . "โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านดงหาดนาค."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
อภิชาติ ชมภูนุช . โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านดงหาดนาค. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.