ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของสถานบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของสถานบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักวิจัย : วิทยา จารุพูนผล
คำค้น : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , พัฒนาการบริหารความเสี่ยงทางคลินิก , คณะแพทยศาสตร์ , สถานบริการทางการแพทย์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทยา จารุพูนผล . (2552). การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของสถานบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิทยา จารุพูนผล . 2552. "การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของสถานบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิทยา จารุพูนผล . "การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของสถานบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
วิทยา จารุพูนผล . การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงทางคลินิกของสถานบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.