ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการดำเนินงานของผู้ผลิตและจำหน่ายขนมจีนบ้านเหล่างาม ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการดำเนินงานของผู้ผลิตและจำหน่ายขนมจีนบ้านเหล่างาม ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิจัย : ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา . (2551). ปัญหาการดำเนินงานของผู้ผลิตและจำหน่ายขนมจีนบ้านเหล่างาม ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา . 2551. "ปัญหาการดำเนินงานของผู้ผลิตและจำหน่ายขนมจีนบ้านเหล่างาม ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา . "ปัญหาการดำเนินงานของผู้ผลิตและจำหน่ายขนมจีนบ้านเหล่างาม ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา . ปัญหาการดำเนินงานของผู้ผลิตและจำหน่ายขนมจีนบ้านเหล่างาม ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.