ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลสารสกัดจากรากหนอนตายหยากต่อพยาธิตัวกลม Haemachus placei  และพยาธิใบไม้ในกระเพาะ Paramphistomum cervi.

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลสารสกัดจากรากหนอนตายหยากต่อพยาธิตัวกลม Haemachus placei  และพยาธิใบไม้ในกระเพาะ Paramphistomum cervi.
นักวิจัย : นฦวรรณ เสาวคนธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฦวรรณ เสาวคนธ์ . (2554). การศึกษาผลสารสกัดจากรากหนอนตายหยากต่อพยาธิตัวกลม Haemachus placei  และพยาธิใบไม้ในกระเพาะ Paramphistomum cervi..
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นฦวรรณ เสาวคนธ์ . 2554. "การศึกษาผลสารสกัดจากรากหนอนตายหยากต่อพยาธิตัวกลม Haemachus placei  และพยาธิใบไม้ในกระเพาะ Paramphistomum cervi.".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นฦวรรณ เสาวคนธ์ . "การศึกษาผลสารสกัดจากรากหนอนตายหยากต่อพยาธิตัวกลม Haemachus placei  และพยาธิใบไม้ในกระเพาะ Paramphistomum cervi.."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
นฦวรรณ เสาวคนธ์ . การศึกษาผลสารสกัดจากรากหนอนตายหยากต่อพยาธิตัวกลม Haemachus placei  และพยาธิใบไม้ในกระเพาะ Paramphistomum cervi.. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.