ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนมนุษย์ที่มีการแสดงออกของยีนที่ก่อโรคอัลไซเมอร์เพื่อศึกษาการเกิดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนมนุษย์ที่มีการแสดงออกของยีนที่ก่อโรคอัลไซเมอร์เพื่อศึกษาการเกิดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์
นักวิจัย : ปริญญา น้อยสา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญญา น้อยสา . (2555). การสร้างเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนมนุษย์ที่มีการแสดงออกของยีนที่ก่อโรคอัลไซเมอร์เพื่อศึกษาการเกิดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปริญญา น้อยสา . 2555. "การสร้างเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนมนุษย์ที่มีการแสดงออกของยีนที่ก่อโรคอัลไซเมอร์เพื่อศึกษาการเกิดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปริญญา น้อยสา . "การสร้างเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนมนุษย์ที่มีการแสดงออกของยีนที่ก่อโรคอัลไซเมอร์เพื่อศึกษาการเกิดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
ปริญญา น้อยสา . การสร้างเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนมนุษย์ที่มีการแสดงออกของยีนที่ก่อโรคอัลไซเมอร์เพื่อศึกษาการเกิดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.