ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของสารเคลือบผิวไคโตซานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพสัณฐานวิทยา และเคมีในระหว่างเก็บรักษาแก้วมังกร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของสารเคลือบผิวไคโตซานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพสัณฐานวิทยา และเคมีในระหว่างเก็บรักษาแก้วมังกร
นักวิจัย : เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช . (2553). อิทธิพลของสารเคลือบผิวไคโตซานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพสัณฐานวิทยา และเคมีในระหว่างเก็บรักษาแก้วมังกร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช . 2553. "อิทธิพลของสารเคลือบผิวไคโตซานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพสัณฐานวิทยา และเคมีในระหว่างเก็บรักษาแก้วมังกร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช . "อิทธิพลของสารเคลือบผิวไคโตซานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพสัณฐานวิทยา และเคมีในระหว่างเก็บรักษาแก้วมังกร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช . อิทธิพลของสารเคลือบผิวไคโตซานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพสัณฐานวิทยา และเคมีในระหว่างเก็บรักษาแก้วมังกร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.