ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จำลายมือเขียนตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้การตัดเล็มโครงข่ายประสาทเทียม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จำลายมือเขียนตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้การตัดเล็มโครงข่ายประสาทเทียม
นักวิจัย : โอฬาริก สุรินต๊ะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โอฬาริก สุรินต๊ะ . (2551). การเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จำลายมือเขียนตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้การตัดเล็มโครงข่ายประสาทเทียม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โอฬาริก สุรินต๊ะ . 2551. "การเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จำลายมือเขียนตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้การตัดเล็มโครงข่ายประสาทเทียม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โอฬาริก สุรินต๊ะ . "การเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จำลายมือเขียนตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้การตัดเล็มโครงข่ายประสาทเทียม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
โอฬาริก สุรินต๊ะ . การเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จำลายมือเขียนตัวอักษรภาษาไทยโดยใช้การตัดเล็มโครงข่ายประสาทเทียม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.