ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนายาขี้ผึ้งหยอดจมูกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนายาขี้ผึ้งหยอดจมูกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus
นักวิจัย : ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร . (2553). การพัฒนายาขี้ผึ้งหยอดจมูกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร . 2553. "การพัฒนายาขี้ผึ้งหยอดจมูกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร . "การพัฒนายาขี้ผึ้งหยอดจมูกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร . การพัฒนายาขี้ผึ้งหยอดจมูกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายจากน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.