ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยของเวลาและชนิดของปลาตัวกลางต่อพันธุศาสตร์ประชากรของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยของเวลาและชนิดของปลาตัวกลางต่อพันธุศาสตร์ประชากรของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini
นักวิจัย : วีระชัย สายจันทา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วีระชัย สายจันทา . (2553). ปัจจัยของเวลาและชนิดของปลาตัวกลางต่อพันธุศาสตร์ประชากรของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระชัย สายจันทา . 2553. "ปัจจัยของเวลาและชนิดของปลาตัวกลางต่อพันธุศาสตร์ประชากรของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีระชัย สายจันทา . "ปัจจัยของเวลาและชนิดของปลาตัวกลางต่อพันธุศาสตร์ประชากรของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
วีระชัย สายจันทา . ปัจจัยของเวลาและชนิดของปลาตัวกลางต่อพันธุศาสตร์ประชากรของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.