ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุ ปัจจัย กลไกในการเกิดและการควบคุมปฏิกิริยาสีน้ำตาลในผักกาดหอมเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุ ปัจจัย กลไกในการเกิดและการควบคุมปฏิกิริยาสีน้ำตาลในผักกาดหอมเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต
นักวิจัย : เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช . (2553). โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุ ปัจจัย กลไกในการเกิดและการควบคุมปฏิกิริยาสีน้ำตาลในผักกาดหอมเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช . 2553. "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุ ปัจจัย กลไกในการเกิดและการควบคุมปฏิกิริยาสีน้ำตาลในผักกาดหอมเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช . "โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุ ปัจจัย กลไกในการเกิดและการควบคุมปฏิกิริยาสีน้ำตาลในผักกาดหอมเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช . โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุ ปัจจัย กลไกในการเกิดและการควบคุมปฏิกิริยาสีน้ำตาลในผักกาดหอมเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.