ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้อัลลีล bad 2 ของยีนหอมในข้าวตรวจสอบการถ่ายเทยีนระหว่างข้าววัชพืชและข้าวหอมมะลิในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้อัลลีล bad 2 ของยีนหอมในข้าวตรวจสอบการถ่ายเทยีนระหว่างข้าววัชพืชและข้าวหอมมะลิในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
นักวิจัย : ปรีชา ประเทพา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีชา ประเทพา . (2553). การใช้อัลลีล bad 2 ของยีนหอมในข้าวตรวจสอบการถ่ายเทยีนระหว่างข้าววัชพืชและข้าวหอมมะลิในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรีชา ประเทพา . 2553. "การใช้อัลลีล bad 2 ของยีนหอมในข้าวตรวจสอบการถ่ายเทยีนระหว่างข้าววัชพืชและข้าวหอมมะลิในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรีชา ประเทพา . "การใช้อัลลีล bad 2 ของยีนหอมในข้าวตรวจสอบการถ่ายเทยีนระหว่างข้าววัชพืชและข้าวหอมมะลิในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ปรีชา ประเทพา . การใช้อัลลีล bad 2 ของยีนหอมในข้าวตรวจสอบการถ่ายเทยีนระหว่างข้าววัชพืชและข้าวหอมมะลิในเขตปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.