ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การโคลนนิ่งตัวอ่อนแมวดาว (Felis bengalensis) โดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากผิวหนังแมวดาวเป็นเซลล์ต้นแบบและใช้โอโอไซท์แมวบ้าน (Felis catus) เป็นไซโตปลาส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การโคลนนิ่งตัวอ่อนแมวดาว (Felis bengalensis) โดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากผิวหนังแมวดาวเป็นเซลล์ต้นแบบและใช้โอโอไซท์แมวบ้าน (Felis catus) เป็นไซโตปลาส
นักวิจัย : รังสรรค์ พาลพ่าย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รังสรรค์ พาลพ่าย . (2544). การโคลนนิ่งตัวอ่อนแมวดาว (Felis bengalensis) โดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากผิวหนังแมวดาวเป็นเซลล์ต้นแบบและใช้โอโอไซท์แมวบ้าน (Felis catus) เป็นไซโตปลาส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รังสรรค์ พาลพ่าย . 2544. "การโคลนนิ่งตัวอ่อนแมวดาว (Felis bengalensis) โดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากผิวหนังแมวดาวเป็นเซลล์ต้นแบบและใช้โอโอไซท์แมวบ้าน (Felis catus) เป็นไซโตปลาส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รังสรรค์ พาลพ่าย . "การโคลนนิ่งตัวอ่อนแมวดาว (Felis bengalensis) โดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากผิวหนังแมวดาวเป็นเซลล์ต้นแบบและใช้โอโอไซท์แมวบ้าน (Felis catus) เป็นไซโตปลาส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544. Print.
รังสรรค์ พาลพ่าย . การโคลนนิ่งตัวอ่อนแมวดาว (Felis bengalensis) โดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากผิวหนังแมวดาวเป็นเซลล์ต้นแบบและใช้โอโอไซท์แมวบ้าน (Felis catus) เป็นไซโตปลาส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2544.