ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้แผงผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (PV/T) แบบ 2 ขั้น ในการอบแห้งใบหม่อน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้แผงผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (PV/T) แบบ 2 ขั้น ในการอบแห้งใบหม่อน
นักวิจัย : อนุสรณ์ แสงประจักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุสรณ์ แสงประจักษ์ . (). การประยุกต์ใช้แผงผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (PV/T) แบบ 2 ขั้น ในการอบแห้งใบหม่อน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุสรณ์ แสงประจักษ์ . . "การประยุกต์ใช้แผงผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (PV/T) แบบ 2 ขั้น ในการอบแห้งใบหม่อน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุสรณ์ แสงประจักษ์ . "การประยุกต์ใช้แผงผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (PV/T) แบบ 2 ขั้น ในการอบแห้งใบหม่อน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
อนุสรณ์ แสงประจักษ์ . การประยุกต์ใช้แผงผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (PV/T) แบบ 2 ขั้น ในการอบแห้งใบหม่อน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .