ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดแยกเชื้อโพรไปโอติคแลคติคแอซิดแบคทีเรียจากน้ำนมเหลืองคน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดแยกเชื้อโพรไปโอติคแลคติคแอซิดแบคทีเรียจากน้ำนมเหลืองคน
นักวิจัย : ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ . (2552). การคัดแยกเชื้อโพรไปโอติคแลคติคแอซิดแบคทีเรียจากน้ำนมเหลืองคน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ . 2552. "การคัดแยกเชื้อโพรไปโอติคแลคติคแอซิดแบคทีเรียจากน้ำนมเหลืองคน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ . "การคัดแยกเชื้อโพรไปโอติคแลคติคแอซิดแบคทีเรียจากน้ำนมเหลืองคน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์ . การคัดแยกเชื้อโพรไปโอติคแลคติคแอซิดแบคทีเรียจากน้ำนมเหลืองคน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.