ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนจากระบบโซล่าไฮบริด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนจากระบบโซล่าไฮบริด
นักวิจัย : อนุสรณ์ วรสิงห์
คำค้น : เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย , น้ำมันหอมระเหย , พืชสมุนไพร , ระบบโซล่าไฮบริด
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดโดยการประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนจากระบบโซล่าเป็นตัวเริ่มต้นโดยจะเป็นการนำความร้อนของระบบการผลิตพลังงานความร้อนจากแงอาทิย์มาใช้ในช่วยการผลิตกระแสความร้อนให้กับเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยโดยในงานวิจัยในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาระบบช่วยในการดูดซับความร้อนสำหรับเพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันหอมระเหยและออกแบบเครื่องมือการผลิตน้ำมันหอมระเหยขนาดปริมาตร 50 ลิตรชนิดที่ใช้งานได้สำหรับชุมชนขนาดเล็กยทำการพัฒนาที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนและภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรสำหรับพัฒนาระบบการดูดซับความร้อนหรือการสังเคราะห์สารดูดซับโดยทำการศึกษาสารตัวนำความร้อนที่ใช้เคลือบระบบรับความร้อนที่ใช้ในช่วงอุณหภูมิที่ดูดความร้อนสูงสุดที่ได้รับจากดวงอาทิตย์และจากการศึกษาพบว่าการสารที่เรียกว่าคาร์บอนดอมโพสิตที่สามารถจะใช้ดูดความร้อนได้ดีจากผลการศึกษาดังกล่าวได้นำมาใช้ในการออกแบบเรื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดกลางที่สามารถมีกำลังการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากผลมะกรูดในอัตราก 1.2 ลิตรต่อชั่วโมงได้โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับสำหรับชุมชนขนาดเล็กได้

บรรณานุกรม :
อนุสรณ์ วรสิงห์ . (2548). โครงการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนจากระบบโซล่าไฮบริด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุสรณ์ วรสิงห์ . 2548. "โครงการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนจากระบบโซล่าไฮบริด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุสรณ์ วรสิงห์ . "โครงการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนจากระบบโซล่าไฮบริด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
อนุสรณ์ วรสิงห์ . โครงการพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนจากระบบโซล่าไฮบริด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.