ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรบ้านทรายขาว ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตุถ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรบ้านทรายขาว ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตุถ์
นักวิจัย : อุดม คำขาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุดม คำขาด . (2555). รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรบ้านทรายขาว ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตุถ์.
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
อุดม คำขาด . 2555. "รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรบ้านทรายขาว ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตุถ์".
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ .
อุดม คำขาด . "รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรบ้านทรายขาว ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตุถ์."
    อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ , 2555. Print.
อุดม คำขาด . รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรบ้านทรายขาว ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตุถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ ; 2555.