ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงโครงสุรินทร์้างจุลภาคและความแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำให้มีลักษณะคล้ายดาบซามูไรด้วยกระบวนการแพ็คคาร์เบอร์ไรซิง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงโครงสุรินทร์้างจุลภาคและความแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำให้มีลักษณะคล้ายดาบซามูไรด้วยกระบวนการแพ็คคาร์เบอร์ไรซิง
นักวิจัย : ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ . (2557). การปรับปรุงโครงสุรินทร์้างจุลภาคและความแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำให้มีลักษณะคล้ายดาบซามูไรด้วยกระบวนการแพ็คคาร์เบอร์ไรซิง.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ . 2557. "การปรับปรุงโครงสุรินทร์้างจุลภาคและความแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำให้มีลักษณะคล้ายดาบซามูไรด้วยกระบวนการแพ็คคาร์เบอร์ไรซิง".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ . "การปรับปรุงโครงสุรินทร์้างจุลภาคและความแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำให้มีลักษณะคล้ายดาบซามูไรด้วยกระบวนการแพ็คคาร์เบอร์ไรซิง."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ . การปรับปรุงโครงสุรินทร์้างจุลภาคและความแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำให้มีลักษณะคล้ายดาบซามูไรด้วยกระบวนการแพ็คคาร์เบอร์ไรซิง. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.