ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลกระทบทางทัศนียภาพของป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบนอาคารและทางเท้ากรณีศึกษา : ป้ายโฆษณาบริเวณถนนราชดำเนินและถนนชุมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลกระทบทางทัศนียภาพของป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบนอาคารและทางเท้ากรณีศึกษา : ป้ายโฆษณาบริเวณถนนราชดำเนินและถนนชุมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
นักวิจัย : อลงกรณ์ ถนิมกาญจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อลงกรณ์ ถนิมกาญจน์ . (2557). การประเมินผลกระทบทางทัศนียภาพของป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบนอาคารและทางเท้ากรณีศึกษา : ป้ายโฆษณาบริเวณถนนราชดำเนินและถนนชุมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
อลงกรณ์ ถนิมกาญจน์ . 2557. "การประเมินผลกระทบทางทัศนียภาพของป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบนอาคารและทางเท้ากรณีศึกษา : ป้ายโฆษณาบริเวณถนนราชดำเนินและถนนชุมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
อลงกรณ์ ถนิมกาญจน์ . "การประเมินผลกระทบทางทัศนียภาพของป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบนอาคารและทางเท้ากรณีศึกษา : ป้ายโฆษณาบริเวณถนนราชดำเนินและถนนชุมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
อลงกรณ์ ถนิมกาญจน์ . การประเมินผลกระทบทางทัศนียภาพของป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบนอาคารและทางเท้ากรณีศึกษา : ป้ายโฆษณาบริเวณถนนราชดำเนินและถนนชุมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.