ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงกังหันลมแกนตั้งแบบใบกังหันปรับมุมได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงกังหันลมแกนตั้งแบบใบกังหันปรับมุมได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
นักวิจัย : ไมตรี พลสงคราม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไมตรี พลสงคราม . (2557). การปรับปรุงกังหันลมแกนตั้งแบบใบกังหันปรับมุมได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
ไมตรี พลสงคราม . 2557. "การปรับปรุงกังหันลมแกนตั้งแบบใบกังหันปรับมุมได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
ไมตรี พลสงคราม . "การปรับปรุงกังหันลมแกนตั้งแบบใบกังหันปรับมุมได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
ไมตรี พลสงคราม . การปรับปรุงกังหันลมแกนตั้งแบบใบกังหันปรับมุมได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.