ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทสมมุติ (Role Playing Method) เรื่องการหาแนวความคิดในการออกแบบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทสมมุติ (Role Playing Method) เรื่องการหาแนวความคิดในการออกแบบ
นักวิจัย : วิศณี ไชยรักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิศณี ไชยรักษ์ . (2557). ศึกษาการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทสมมุติ (Role Playing Method) เรื่องการหาแนวความคิดในการออกแบบ.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
วิศณี ไชยรักษ์ . 2557. "ศึกษาการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทสมมุติ (Role Playing Method) เรื่องการหาแนวความคิดในการออกแบบ".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
วิศณี ไชยรักษ์ . "ศึกษาการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทสมมุติ (Role Playing Method) เรื่องการหาแนวความคิดในการออกแบบ."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
วิศณี ไชยรักษ์ . ศึกษาการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทสมมุติ (Role Playing Method) เรื่องการหาแนวความคิดในการออกแบบ. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.