ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงจรแปลงผันดีซี-เอซีหนึ่งเฟส สำหรับปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วงจรแปลงผันดีซี-เอซีหนึ่งเฟส สำหรับปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้า
นักวิจัย : รุ่งเรือง วังไธสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุ่งเรือง วังไธสง . (2557). วงจรแปลงผันดีซี-เอซีหนึ่งเฟส สำหรับปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้า.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
รุ่งเรือง วังไธสง . 2557. "วงจรแปลงผันดีซี-เอซีหนึ่งเฟส สำหรับปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้า".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
รุ่งเรือง วังไธสง . "วงจรแปลงผันดีซี-เอซีหนึ่งเฟส สำหรับปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้า."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2557. Print.
รุ่งเรือง วังไธสง . วงจรแปลงผันดีซี-เอซีหนึ่งเฟส สำหรับปรับปรุงคุณภาพกำลังไฟฟ้า. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2557.