ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมและการรับรู้ผลิตภัณฑ์ข้าวสาร "บ้านศาลา" ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมและการรับรู้ผลิตภัณฑ์ข้าวสาร "บ้านศาลา" ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา
นักวิจัย : ดุษฏี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดุษฏี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง . (2558). พฤติกรรมและการรับรู้ผลิตภัณฑ์ข้าวสาร "บ้านศาลา" ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
ดุษฏี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง . 2558. "พฤติกรรมและการรับรู้ผลิตภัณฑ์ข้าวสาร "บ้านศาลา" ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
ดุษฏี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง . "พฤติกรรมและการรับรู้ผลิตภัณฑ์ข้าวสาร "บ้านศาลา" ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2558. Print.
ดุษฏี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง . พฤติกรรมและการรับรู้ผลิตภัณฑ์ข้าวสาร "บ้านศาลา" ของประชาชนในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมา. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2558.