ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความสนใจการเรียนวิชาชลศาสตร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความสนใจการเรียนวิชาชลศาสตร์
นักวิจัย : สมพินิจ เหมืองทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมพินิจ เหมืองทอง . (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความสนใจการเรียนวิชาชลศาสตร์.
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
สมพินิจ เหมืองทอง . 2558. "ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความสนใจการเรียนวิชาชลศาสตร์".
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา.
สมพินิจ เหมืองทอง . "ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความสนใจการเรียนวิชาชลศาสตร์."
    นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา, 2558. Print.
สมพินิจ เหมืองทอง . ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาความสนใจการเรียนวิชาชลศาสตร์. นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา; 2558.