ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดทำโครงการไบโอดีเซลเพื่อชุมชนปี 2548

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดทำโครงการไบโอดีเซลเพื่อชุมชนปี 2548
นักวิจัย : วรพงศ์ ภู่พงศ์
คำค้น : ไบโอดีเซล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรพงศ์ ภู่พงศ์ . (2549). การศึกษาการจัดทำโครงการไบโอดีเซลเพื่อชุมชนปี 2548.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
วรพงศ์ ภู่พงศ์ . 2549. "การศึกษาการจัดทำโครงการไบโอดีเซลเพื่อชุมชนปี 2548".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
วรพงศ์ ภู่พงศ์ . "การศึกษาการจัดทำโครงการไบโอดีเซลเพื่อชุมชนปี 2548."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2549. Print.
วรพงศ์ ภู่พงศ์ . การศึกษาการจัดทำโครงการไบโอดีเซลเพื่อชุมชนปี 2548. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2549.