ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนภาคใต้เขต 8

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนภาคใต้เขต 8
นักวิจัย : วรพงศ์ ภู่พงศ์
คำค้น : ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรพงศ์ ภู่พงศ์ . (2552). การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนภาคใต้เขต 8.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
วรพงศ์ ภู่พงศ์ . 2552. "การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนภาคใต้เขต 8".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
วรพงศ์ ภู่พงศ์ . "การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนภาคใต้เขต 8."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2552. Print.
วรพงศ์ ภู่พงศ์ . การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนภาคใต้เขต 8. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2552.