ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบของการประเมินการพัฒนาสีเขียวในโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบของการประเมินการพัฒนาสีเขียวในโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงของประเทศไทย
นักวิจัย : นคร กกแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นคร กกแก้ว . (2558). รูปแบบของการประเมินการพัฒนาสีเขียวในโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงของประเทศไทย.
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
นคร กกแก้ว . 2558. "รูปแบบของการประเมินการพัฒนาสีเขียวในโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงของประเทศไทย".
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
นคร กกแก้ว . "รูปแบบของการประเมินการพัฒนาสีเขียวในโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงของประเทศไทย."
    นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558. Print.
นคร กกแก้ว . รูปแบบของการประเมินการพัฒนาสีเขียวในโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงของประเทศไทย. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2558.