ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาปลาทูเค็มเพื่อสุขภาพ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาปลาทูเค็มเพื่อสุขภาพ
นักวิจัย : อุทัยวรรณ ฉัตรธง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุทัยวรรณ ฉัตรธง . (2550). การพัฒนาปลาทูเค็มเพื่อสุขภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อุทัยวรรณ ฉัตรธง . 2550. "การพัฒนาปลาทูเค็มเพื่อสุขภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อุทัยวรรณ ฉัตรธง . "การพัฒนาปลาทูเค็มเพื่อสุขภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2550. Print.
อุทัยวรรณ ฉัตรธง . การพัฒนาปลาทูเค็มเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2550.